Lovegra Experiences Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua In Europe Lida Dai Dai Hua Mens Ed Packs ED Packs Generic Ed Trial Packs Generic ED Packs Super Kamagra Side Effects Super Kamagra Priligy Generic Dapoxetine Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Viagra Original Price


Kaz?Çalışmalar?/b>

2004 yılında başlayan yüzey araştırmalar?sırasında Komana’nın yaklaşık 2 km’lik bir alana yayılan kent yerleşimi ve territorium’umda yer alan Erken Tun?Çağı’ından Osmanl?Dönemi’ne uzanan küçük yerleşimler tesbit edimiştir. 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığ?izni ile kaz?çalışmalar?başlatılmış, Hamamtepe’nin en son kullanım evresini temsil eden Ge?Bizans/Selçuklu Dönemi’ne ait işlikler ve yerleşimi çevreleyen sur duvarlar?ortaya çıkarılmıştır. Kaz?çalışmalarının önümüzdeki yıllarda genişleyerek devam etmesi ve Hellenisitk Dönem Mitridat Krallığ?dönemine kadar ulaşmas?beklenmektedir.?2014 karp