Kazı Çalışmaları

2004 yılında başlayan yüzey araştırmaları sırasında Komana’nın yaklaşık 2 km’lik bir alana yayılan kent yerleşimi ve territorium’umda yer alan Erken Tunç Çağı’ından Osmanlı Dönemi’ne uzanan küçük yerleşimler tesbit edimiştir. 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile kazı çalışmaları başlatılmış, Hamamtepe’nin en son kullanım evresini temsil eden Geç Bizans/Selçuklu Dönemi’ne ait işlikler ve yerleşimi çevreleyen sur duvarları ortaya çıkarılmıştır. Kazı çalışmalarının önümüzdeki yıllarda genişleyerek devam etmesi ve Hellenisitk Dönem Mitridat Krallığı dönemine kadar ulaşması beklenmektedir.© 2014 karp