Kazı Evi

Kazıevi İnşaatı ve Tokat Valisi Sayın Erdoğan Gürbüz'ün ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Muhlis Yeşilyurt'un ziyareti

Komana Arkeolojik Araştırma Projesi’nde 2006 yılında yakın çevre yüzey araştırması tamamlanmıştır. 2007 yılından itibaren projenin Komana korası yüzey araştırması, jeofizik araştırma ve kazı çalışmaları ile devam etmesi planlanmaktadır. Projenin hedefleri ve aynı oranda bütçesi gün geçtikçe artmakta ve Tokat’ın ilk arkeolojik kazı ve araştırma projesi olma özelliğine kavuşmaktadır. Arkeolojik bir araştırma projesi olarak projenin amacı bir yandan doğal olarak, bölgenin arkeolojik yapısını, tarihini, kültürel gelişimini anlamak, diğer yandan da bölgede toplum, geçmiş, kültür hazinesi ve çevre bilincini yerleştirmektir. Bu hedeflere ulaşabilmek ise yerel destekle mümkün olacaktır.

Bu düşünceyle, Komana Arkeolojik Araştırma Projesine bir çalışma ve barınma ortamı yaratmak için girişimler başlatılmış, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi ve çevre köylerle Mayıs ayında yapılan ön görüşmeler yerel idarenin desteğinin alınacağını ortaya koymuştur.

Eylül ayında yapılan yüzey araştırması sırasında da bu destek sağlanarak bir kazıevi için inşaat başlamıştır. Bu kapsamda, öncelikle Bula Köyü muhtarı Ahmet Yılmaz ailesine ait araziyi kazıevi inşaatı için bedelsiz olarak projeye bırakmış, kazıevi inşaatı için, Tokat Valiliği ve Tokat İl Özel İdaresi maddi ve ayni, Tokat Belediyesi ise ayni yardım sağlamıştır. İnşaat hızla başlamış ve arazi çalışması tamamlanana kadar binanın temeli atılmıştır. 12 Eylül 2006 Salı günü Tokat Valisi Sayın Erdoğan Gürbüz beraberinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muhlis Yeşilyurt ve Belediye Başkan Yardımcısı Sami Dutoğlu ile Bula köyüne gelerek inşaatı yakından görmüş ve desteklerini bir kez daha dile getirmişlerdir.

2007 yılı içerisinde kazıevi tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

Toplum ve kültür bilincine sahip herkesi projemize destek olmaya davet ediyoruz.

Tokat yerel idaresine ve Bula Köyü’ne tekrar teşekkür ederiz.

© 2014 karp