Lovegra Experiences Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua In Europe Lida Dai Dai Hua Mens Ed Packs ED Packs Generic Ed Trial Packs Generic ED Packs Super Kamagra Side Effects Super Kamagra Priligy Generic Dapoxetine Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Viagra Original Price
Polo Ralph Lauren Italia Nike Shox Nz Piastra Ghd Nike Blazer Basse Belstaff Italia

Yüzey Araştırmas?/b>

ARAŞTIRMALAR

Antik Komana kentinde günümüze kadar bilimsel herhangi bir araştırma yapılmamış, kentin yeri ancak gezginler tarafından yazıtlar yardımıyla tesbit edilmiştir. Hamilton (1842), Anderson (1903) ve Cumont’lar (1906) seyahatlerinde Tokat, Komana ve çevresinde rastladıklar?kalıntılardan detayl?bir şekilde bahsetmişler, Wilson (1960) tezinde bölge yerleşimlerine dair tüm bilgileri biraraya toplamıştır.

2008 Yüzey Araştırmas?/b>

Komana antik kentinde 2004 yılından beri sürdürülmekte olan yüzey araştırmasının sınırlar?2007 yılında Komana antik kenti territorium’unu kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu seneki çalışmaların amac?Komana’nın kırsal kesiminde yerleşme düzenlerini anlamak olmuştur. İki hafta gibi kısa bir süre ve dört kişilik küçük bir ekiple yapılan yüzey araştırmas?sırasında özellikle çok sayıda Orta ve Ge?Bizans Dönemi’ne tarihlenebilecek yerleşme tesbit edilmiştir. Bu alanların yanısıra Hellenistik ve Bizans Dönemleri’nde kullanılmış olduğu tesbit edilen kaleler bölgenin özellikle Hellenistik Dönem’de savunma sistemlerini anlamak açısından önem taşır.

2007 Yüzey Araştırmas?/b>

Komana antik kentinde 2004 yılından beri sürdürülmekte olan yüzey araştırmasının sınırlar?2007 yılında Komana antik kenti territorium’unu kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu seneki çalışmaların amac?Komana’nın kırsal kesiminde yerleşme düzenlerini anlamak olmuştur. İki hafta gibi kısa bir süre ve dört kişilik küçük bir ekiple yapılan yüzey araştırmas?sırasında özellikle çok sayıda Orta ve Ge?Bizans Dönemi’ne tarihlenebilecek yerleşme tesbit edilmiştir. Bu alanların yanısıra Hellenistik ve Bizans Dönemleri’nde kullanılmış olduğu tesbit edilen kaleler bölgenin özellikle Hellenistik Dönem’de savunma sistemlerini anlamak açısından önem taşır.

2006 Yüzey Araştırmas?/b>

2006 yüzey araştırmasının temel amac? Hamamtepe’nin batısında kalan kısmın yüzey araştırmasının yapılarak antik yerleşimin yakın çevresinde 2004’de başlattığımız yüzey araştırmasın?sonuçlandırmak, jeofizik araştırmaya Hamamtepe’nin yanında ve Kılıçl?ve Bula köyleri arasında daha önceden tesbit etmi?olduğumuz ve kaçak kazılarla tahrip edilmi?Bizans yapısının etrafında devam etmek, ve son olarak da Hamamtepe’nin arazi modelini çıkarmak olmuştur. Eylül ayında 3 hafta boyunca sürdürülen yüzey araştırmasında, Komana’da yerleşimin Hamamtepe’nin doğusunda daha yoğun olduğu ve batıya gidildikçe arkeolojik malzemenin azaldığ?gözlenmiştir. Magnetometre çalışmas?sırasında ise Hamamtepe’nin kuzeyinde bulunan tarlada büyük bir yap?ve Bizans yapısının etrafında birçok yap?tesbit edilmiştir.

2005 Yüzey Araştırmas?/b>

2005 yıl?Haziran ayında yapılan arazi çalışmas?hem arkeolojik yüzey araştırmas?hem de jeofizik çalışmay?kapsamıştır. Çevre köylerde Komana’ya ait olabilecek yap?taşlar?ve yazıtların tesbitine bir yandan devam edilirken diğer yandan 2004 yılında tesbit edilen potansiyel mimari kalınt?alanlarında gradyometre ve elektrik diren?ölçme aleti ile ölçümler yapılmıştır.

2004 Yüzey Araştırmas?/b>

Komana antik kentinde 2004 yılında başlatmış olduğumuz arkeolojik yüzey araştırmasının temel amac? kentin çağlar boyunca yerleşim tarihine ışık tutmaktır. Komana bir tapınak devleti olmas?sebebi ile yerleşim düzeninde önemli farklılıklar göstermi?olmalıdır. Özerk yapıs? toprakların?işleyen 6000 tapınak kölesi, din ve ticaret merkezi olma özelliği ve çevresindeki bölgelerden yoğun ziyaretçi alıyor oluşu kentin bir taraftan özel yap?gruplarına ihtiya?duyacağın? bir yandan da sur duvar?gibi bir kentin olağan yapıların?barındırmas?gerekliliğini düşündürmektedir. Bu yakından tanımadığımız tapınak devleti yapıs?yukarıda öne sürülen yapıların hepsinden ayrılarak ancak araştırma ve kazılar yoluyla aydınlatabileceğimiz bir durumu içeriyor da olabilir. İşte bu sebeple Komana kentinde yapılacak olan araştırmalar büyük önem taşımaktadır.

Yüzey araştırmalar?2004 yılında sadece geni?çapl?arkeolojik incelemeleri kapsamış olup gelecek yıllarda jeofizik yöntemlerin de kullanıldığ?ve bir çok disiplinin çalışmalara dahil edildiği bir proje haline gelmeyi amaçlamaktadır.

?2014 karp