Yayınlar

D.Burcu Erciyas 2013 "Komana Arkeolojik Araştırma Projesi" Tokat Sempozyumu Bildirileri. Tokat Valiliği, Tokat.

D.Burcu Erciyas 2013 "Komana'da bir Ortaçağ İşliği: Bizans'dan Danişmendliler'e Tokat'ın Değişen Çehresi" Güneş Karadeniz'den Doğar. Sümer Atasoy'a Armağan Yazılar, 141-159. Hel Yayıncılık, Ankara.

M.N. Tatbul 2013 Understanding the Function of an 11th Century AD Medieval Building Complex at Komana through the Spatial Analysis of Archaeological Data: A Pilot Study in: Exploring the Hospitable Sea, Proceedings of the International Workshop on the Black Sea in Antiquity held in Thessaloniki, 21-23 September 2012, Manoledakis M. (eds.), BAR International Series 2498.

D.Burcu Erciyas 2012 "Komana ve Çevresinde Çağlar Boyu Yerleşim" Türkiye'de Arkeometrinin Ulu Çınarları. Prof.Dr. Ay Melek Özer ve Prof.Dr. Şahinde Demirci'ye Armağan. Homer Kitabevi, İstanbul

D.Burcu Erciyas, Emine Sökmen, Coşku Kocabıyık 2011 "Komana Antik Kenti 2009 Yılı Kazı Çalışmaları" 32. Kazı Sonuçları Toplantısı 4.Cilt, 121-133.

E. Pişkin 16th -19th November 2011 "The Diet of the Working Class in the Danishmendid Period, at Komana, Turkey" ASOR (American Schools of Oriental Research) Annual Meeting, San Francisco, USA.

D.Burcu Erciyas ve Emine Sökmen 2010 An Overview of Byzantine Period Settlements around Comana Pontica in North-Central Turkey, Byzantine and Modern Greek Studies Vol.34 No.2 (2010), 119-141.

D. Burcu Erciyas ve Ahmet Çinici 2010 The Hexagonal Basin at Komana: A Preliminary Architectural Study METU JFA 2010/1 (27:1), 281-296.

D. Burcu Erciyas 2010 "Komana Antik Kenti Arkeolojik Araştırma Projesi 2008 Yılı Raporu" 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt 25-29 Mayıs 2009 Denizli, 355-374.

D. Burcu Erciyas 2009 “Komana Yüzey Araştırması 2007” 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu.

Sökmen,E. 2009 “Characteristics of the Temple States in Pontos” in Mithridates VI and the Pontic Kingdom, BSS9 Aarhus, Denmark, 11-13 January 2007.

D. Burcu Erciyas 2009 “Comana Pontica: A City or a Sanctuary?” in Mithridates VI and the Pontic Kingdom, BSS9 Aarhus, Denmark, 11-13 January 2007.

D. Burcu Erciyas 2008 “Komana Yüzey Araştırması 2006” 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. 28 Mayıs-1 Haziran 2007, İzmit.

D. Burcu Erciyas 2007 “Cotyora, Cerasus, Trapezus” Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2(ed.) Dimitrios V. Grammenos and Elias K. Petropoulos British Archaeological Reports 1675, Archaeopress, Oxford.

D. Burcu Erciyas 2007 “Komana Yüzey Araştırması 2005” 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. 29 Mayıs-2 Haziran 2006, Çanakkale.

D. Burcu Erciyas 2006 “Hellenistik Dönem’de Karadeniz: Yerleşimler, Anıtlar ve Sikkeler Işığında Pontos Krallığı” (Black Sea During the Hellenistic Period. Pontus Kingdom through Settlements, Monuments and Coins) in D.B.Erciyas ve E.Koparal (ed.) Karadeniz Araştırmaları Sempozyum Bildirileri YAS 1(Black Sea Studies Symposium Proceedings), 193-209. Ege Yayınları, İstanbul.

D.B.Erciyas ve E.Koparal (der.) 2006 Karadeniz Araştırmaları Sempozyum Bildirileri YAS 1. Ege Yayınları, İstanbul.

D. Burcu Erciyas 2006 “Delos’daki VI. Mitridat Anıtı ve Hellenistik Dönemde Krallık Modeli” 2000’den Kesitler Eskiçağ’ın Mekanları/Zamanları/İnsanları Doktora Araştırmaları Sempozyumu. Homer Kitabevi, İstanbul.

D. Burcu Erciyas 2006 “Tokat İli Komana Antik Kenti Yüzey Araştırması 2004” 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı II, 13-22. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.

D. Burcu Erciyas 2006 Wealth, Aristocracy, and Royal Propaganda Under The Hellenistic Kingdom of Mithradatids in Central Black Sea Region in Turkey, Colloquia Pontica Vol.12, Brill Academic Publishers, Leiden.

D. Burcu Erciyas 2005 “Ethnic Identity and Archaeology in the Black Sea Region of Turkey” Antiquity Vol.79 No.303, 179-190.

D.Burcu Erciyas 2003 “Herakleia Pontica and Amastris” in Ancient Greek Colonies in the Black Sea. Grammenos, D.V. and E.K. Petropoulos (ed.) Publications of Archaeological Institute of Northern Greece Nr.4 Vol. II, 1403-1431.

D.Burcu Erciyas 2002 “Settlement Patterns in the Central Part of the Black Sea Region in Turkey from the Chalcolithic through the Roman Periods” Archaeological Institute of America. 104th Annual Meeting Abstracts, 102 (Boston).

D.Burcu Arıkan Erciyas 2001 “The Economic and Cultural Unification of the Pontic Region in Turkey under Mithradates VI Eupator” AJA 105.2 (102nd Annual Meeting of the Archaeological Institute of America Proceedings). 265.

Bildiriler

D.Burcu Erciyas 27-31 Mayıs 2013 "Komana Kazısı 2012" 35. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. Muğla.

E. Pişkin and M.N. Tatbul 4 – 8 September 2013 "Going through a lot of rubbish: Discard and Behavior in the medieval site of Komana, Turkey" EAA (European Association of Archaeologists) 19th Annual Meeting, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic.

D.Burcu Erciyas 1-3 Kasım 2012 "Komana Arkeolojik Araştırma Projesi" Tokat Sempozyumu, Tokat.

D.Burcu Erciyas 29-31 Ekim 2012 "A Medieval Citadel at Komana" Space, Place and Identity in Northern Anatolia, Kolding, Danimarka.

D.Burcu Erciyas 28 Mayıs-1 Haziran 2012 "Komana Kazısı 2011" 34. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. Çorum.

E. Pişkin and M.N. Tatbul 29 August – 1 September 2012 "Socioeconomic structure of Komana, an 11th century AD town in Tokat, Turkey" EAA (European Association of Archaeologists) 18th Annual Meeting, University of Helsinki, Finland.

E. Pişkin 29 August – 1 September 2012 "What is a city: Animal husbandry in medieval Anatolia" EAA (European Association of Archaeologists) 18th Annual Meeting, University of Helsinki, Finland.

M.N. Tatbul 21-23 September 2012 "Understanding the Function of an 11th Century AD Medieval Building Complex at Komana through the Spatial Analysis of Archaeological Data: A Pilot Study" Exploring the Hospitable Sea, International Workshop on the Black Sea in Antiquity, Thessaloniki,

D.Burcu Erciyas 2-3 Aralık 2011, "A Critical Overview of Archaeological Surveys in Turkey" International Mediterranean Survey Conference Leiden University Leiden, Hollanda.

D.Burcu Erciyas 23-27 Mayıs 2011 "Komana Kazısı 2010" 33. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. Malatya.

D.Burcu Erciyas 24-28 Mayıs 2010 "Komana Antik Kenti 2009 Yılı Kazı Çalışmaları" 32. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. İstanbul.

D.Burcu Erciyas 27-29 Mayıs 2010 "Invisible Change: Archaeological Practices in Turkey in the New Millennium" Perspectives from Turkey in the New Millennium, Exeter Turkish Studies, University of Exeter.

D.Burcu Erciyas 25-29 Mayıs 2009 "Komana Yüzey Araştırması 2008" 31. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Denizli.

D.Burcu Erciyas 22-26 Eylül 2008 "The Perso-Anatolian origins of the administrative and religious structure of the "temple-states" of Pontus" XVII International Conference of Classical Archaeology Meeting Between Cultures in the Ancient Mediterranean

D.Burcu Erciyas 26 Mayıs-30 Mayıs 2008 "Komana Yüzey Araştırması 2007" 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ankara.

D.Burcu Erciyas 28 Mayıs-1 Haziran 2007 "Komana Yüzey Araştırması 2006" 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. Kocaeli Üniversitesi, İzmit.

D.Burcu Erciyas 11-13 Ocak 2007 "Comana Pontica: A City or a Sanctuary?" Mithridates VI and the Pontic Kingdom Conference, Aarhus, Danimarka.

D.Burcu Erciyas 29 Mayıs-2 Haziran 2006 “Komana Yüzey Araştırması 2005” 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. Ondokuz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

D.Burcu Erciyas 11-18 Eylül 2005 “Archaeological Survey Project at Komana Pontika (2004-2005)” Third International Congress On Black Sea Antiquities. The Black Sea Area and its Relationship with Ancient Central and Eastern Europe (1st Millennium BC-5th Century AD) (Prague)

D.Burcu Erciyas 1 - 4 Eylül 2005 “VI. Mithridates’in Yerel Politikalarında Orta Karadeniz Bölgesinin Rolü” İkiztepe Kazılarının 30.Yıl Kutlamaları, Samsun.

D.Burcu Erciyas 30 Mayıs-3 Haziran 2005 “Tokat İli Komana Antik Kenti Yüzey Araştırması 2004” 27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

D.Burcu Erciyas 14-16 Ekim 2004 D.Burcu Erciyas ve Murat Güvenç “Pontic Hoards: Re-reading the Numismatic Evidence with Correspondence Analysis” The Black Sea Region: Past, Present and Future. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi ve British Academy Black Sea Initiative, İstanbul.

D.Burcu Erciyas 16-17 Nisan 2004 “Hellenistik Dönem’de Karadeniz: Yerleşimler, Anıtlar ve Sikkeler Işığında Pontus Krallığı” Karadeniz Araştırmaları Sempozyumu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı, Ankara.

D.Burcu Erciyas 2-3 Haziran 2003 “VI. Mitridat Anıtı ve Hellenistik Dönemde Krallık Modeli” 2000’den Kesitler Eskiçağ’ın Mekanları/Zamanları/İnsanları Doktora Araştırmaları Sempozyumu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı, Ankara.

D.Burcu Erciyas 3-6 Ocak 2003 “Settlement Patterns in the Central Part of the Black Sea Region in Turkey from the Chalcolithic through the Roman Periods” 104. Amerika Arkeoloji Enstitüsü Toplantısı, New Orleans.

D.Burcu Erciyas 2-9 September 2001 “Ethnic Identity and Archaeology in The Black Sea Region in Turkey ” Second International Congress on Black Sea Antiquities. Local Populations of The Black Sea Littoral and Their Relations with the Greek, Roman And Byzantine Worlds and Near Eastern Civilisations (8th Century B.C. - ca. AD 1000) Ankara.

D.Burcu Erciyas 3-6 Ocak 2001 “The Economic and Cultural Unification of the Pontic Region in Turkey under Mithradates VI Eupator” 102. Amerika Arkeoloji Enstitüsü Toplantısı.

D.Burcu Erciyas 9-16 Ekim 2000 “Mithradatic Imagery and the Bosporan Territory of the Mithradatic Kingdom During the 2nd and 1st centuries B.C.” International Conference on Greeks and Natives in the CimmerianBosporus (7th-1st Centuries B.C.) Taman, Rusya.

Tezler

Sökmen, E. 2005 “The Temple States of Pontus: Comana Pontica and Zela”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara (M.Sc.).

© 2014 karp